Ambulancia Gynekologickej Urológie

Gynekologická a pôrodnícka Ambulancia
AMBULANCIA GYNEKOLOGICKEJ UROLÓGIE

Poskytujeme komplexnú gynekologickú starostlivosť, preventívne prehliadky, diagnostiku tehotnosti, starostlivosť o tehotnú, ultrazvukové vyšetrenia, usmernenie antikoncepcie, liečbu zápalov a výtokov, špecializované vyšetrenie pri úniku moču a ďalšie vyšetrenia.

  Vykonávame TRISOMY test pre tehotné

TRISOMY test Complete – skríning všetkých 46 chromozómov plodu 

  3D/4D ULTRAZVUK pre tehotné priamo v našej ambulancii. 

OBJEDNAJTE SA NA VYŠETRENIE:  gyndanys@gmail.com alebo

  3D/4D ULTRAZVUK pre tehotné priamo v našej ambulancii. 

 
KONZULTUJTE SVOJ PROBLÉM:
Genetické testy na zhodnotenie rizika vzniku RAKOVINY PRSNÍKOV A VAJEČNÍKOV