Ambulancia Gynekologickej Urológie

INKONTINENCIA MOČU

Tzv. nevedomý, nechcený, nežiadúci únik moču

Unikanie moču je sťažnosť na akýkoľvek vôľou neovládateľný únik moču. Na vzniku inkontinencie u žien sa významne podieľa oslabenie podpory panvového dna následkom pôrodov a gynekologických operácií. Únik moču je spojený aj s obezitou, namáhavou fyzickou prácou, chronickým kašľom, imunitnou výbavou a genetickou dispozíciou každého jedinca.  Napriek skutočnosti, že asi 30-50% žien udáva občasný únik moču, len malé percento z nich sa zverí so svojim problémom odborníkom a to napriek skutočnosti,  že v poslednom období nastáva významný rozmach tak vo vyšetrovacích metódach, ako aj v možnostiach operačnej a konzervatívnej liečby.

Stresová inkontinencia

Pri stresovej inkontinencii uniká malé množstvo moču pri smiechu, kašli, kýchaní, tancovaní, skákaní, podrepe, zdvíhaní a nosení bremien, v ťažších prípadoch aj pri zmene polohy tela. Jednou z príčin môže byť aj nadváha. U žien je táto forma vôbec najčastejšia, zapríčiňuje ju pokles panvového dna – po pôrode alebo pri zníženej hladine estrogénov v klimaktériu. V mnohých prípadoch sa dá zvládnuť špeciálnym cvičením na posilnenie brušných a panvových svalov, v ťažších prípadoch je možné vykonať najmodernejšiu operačnú liečbu: tzv. aplikáciu tzv. voľnej  suburetrálnej pásky (TOT)

Urgentná inkontinencia

Jedná sa o nedobrovoľný únik moču ako výsledok náhleho a silného pocitu nútenia na močenie. Pacientka pociťuje nezvládnuteľné nepríjemné nutkanie na močenie s tým, že mechúr sa skutočne následne – niekedy i prúdom – vyprázdni. Sval, ktorý kontroluje sťahovanie močového mechúra, je podráždený, nestabilný a sťahuje sa nepravidelne.

DIAGNOSTIKA 

Vyšetrenie pacientky pri unikaní moču je komplexné, zahŕňa anamnézu (rozhovor s pacientkou),  vyplnenie špeciálnych dotazníkov a tzv. denníka močenia, biochemické vyšetrenie moču, vyšetrenie moču a pošvy na prítomnosť baktérií, gynekologické vyšetrenie, ultrazvukové vyšetrenie, špeciálne vyšetrenie funkcií močového mechúra, urologické vyšetrenie. Vyšetrenie  je nebolestivé, ale je časove náročné, väčšinou je rozdelené do dvoch hodinových vyšetrení, jeho cieľom  je určiť typ unikania moču tak, aby bola liečba čo najúčinnejšia.

VYŠETRENIE  NEVYŽADUJE ŽIADNU ŠPECIÁLNU PRÍPRAVU, pacientka nemusí byť nalačno, je nebolestivé a je hradené zo zdravotného poistenia. Je však potrebné objednanie sa vopred na tel. čísle ambulancie gynekologickej urológie: 035 / 640 44 44.

MOŽNOSTI LIEČENIA STRESOVEJ INKONTINENCIE:

Pre oba typy inkontinencie platí, že prvoradé je preliečenie infekcie močových ciest.

Gymnastika panvového dna sa využíva u ľahkej formy stresovej inkontinencie a u kombinovaného typu ochorenia, je to súbor špeciálnych cvičení na podporu svalov panvového dna, ktoré je potrebné vykonávať denne v trpaní aspoň 10 minút dlhodobo, najlepšie pod vedením odborníka na rehabilitáciu. Ďalšou možnosťou je tzv. elekrostimulácia, pri ktorej špeciálny prístroj pomocou nebolestivých slabých elektrických impulzov stimuluje vybrané svaly a nervy. Nemenej dôležitou časťou liečby je psychoterapia u kvalifikovaného psychológa.

V prípade zistenia tzv.stresovej inkontinencie ťažšieho stupňa  je najvhodnejšia  operačná liečba, v prípade pridružených gynekologických ochorení, napr. myómoch maternice alebo tzv. poklese  maternice je možné   vykonať viacero operačných výkonov  počas jedného uspania pacientky.  Pacientky by mali pred plánovanou operáciou (napr. pred vybratím maternice pre myómy) informovať svojho gynekológa o ťažkostiach s močením, aby bolo možné realizovať vyšetrenia a pridať prípadný ďalší operačný výkon, ktorý by vyriešil problém unikania moču. V opačnom prípade žena podstupuje riziko zhoršenia ťažkostí s unikaním moču po gynekologickej operácii a riziko následnej ďalšej operácie pre unikanie moču. V prípade, že žena nemá iné ochorenia, len stresovú inkontinenciu moču, je možné vykonať niektorú z moderných operačných metód, napr. tzv. páskovú operáciu (tzv. TVT-O, TOT, TVT-S), kde sa pod močovú rúru zavedie páska zo špeciálneho materiálu, ktorá pre močovú rúru vytvorí podporu. Samozrejme každá operácia má určité percento komplikácií, operácie pre unikanie moču nevynímajúc.

Pri nemožnosti uskutočniť operačný výkon (napr. pre ochorenia srdca a pod.) existuje viacero typov pomôcok pre inkontinentné ženy, počnúc rôznymi druhmi pessarov až po tzv. protetické pomôcky (vložky, nohavičky a pod.)

MOŽNOSTI LIEČENIA URGENTNEJ INKONTINENCIE:

V prípade zistenia tzv.urgentnej inkontinencie operačné riešenie nie je možné, v tomto prípade je najúčinnejšia konzervatívna liečba liekmi, ktoré však musí pacientka užívať dlhodobo. Lieky sú určené na tlmenie nadmernej činnosti močového mechúra.

Pre ľahký typ unikanie moču existuje niekoľko rád: 1. cielené a dôsledné preliečenie všetkých zápalov močového mechúra u lekára, 2. správny pitný režim (aspoň 2 litre tekutín denne, obmedzenie príjmu tekutín paradoxne situáciu zhoršuje). 3. dodržovanie pravidelného intervalu močenia (pravidelne v priebeh dňa + pred spaním, močenie viac ako 8x denne alebo viac ako 1x v noci je už príznak  poruchy močenia) 4. staroslivosť o pravidlenú stolicu (vlákniny v strave) 5. hygiena sexuálneho života (prostriedky intímnej hygieny).6. dbať o správnu telesnú hmotnosť (pri obezite diéty a pod.).

Unikanie moču je predstavuje závažný problém, s ktorým sa ženy hanbia priznať lekárovi, bagatelizujú ho, resp. nevedia o možnostiach  liečby a to napriek možnostiam, ktoré existujú a  môžu ich zbaviť nepríjemných ťažkostí.

INKONTINENCIOU  NEMUSÍTE  TRPIEŤ  SPOLOČENSKY ANI  ĽUDSKY!

NEHANBITE  SA  ZVERIŤ  SVOJMU  LEKÁROVI,

ktorý Vám poskytne všetky odborné informácie…

INKONTINENCIA MOČU