Ambulancia Gynekologickej Urológie

Jednodňová ambulantná starostlivosť (JAS)

Zákroky sprostredkujeme v zmluvných zdravotných zariadeniach JAS, nevykonávame ich priamo v našom zariadení.

V prípade indikácie je možné v JAS realizovať nasledovné zákroky:

 • dilatácia a kyretáž
 • konizácia cervixu
 • excízia vulvy
 • operácia cýst glandulae vestibularis – Bartolínskej žľazy
 • uretrálna suspenzia so suburetrálnou páskou na liečbu stresovej inkontinencie : TVT, TOT,  TVT  Secure
 • prerušenie tehotnosti na žiadosť pacientky (hradí pacientka v plnej výške)
 • prerušenie tehotnosti zo zdravotných dôvodov
 • hysteroskopia diagnostická a operačná
 • laparoskopia diagnostická + chromopertubácia – vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov
 • laparoskopická adheziolýza – rozrušenie zrastov
 • laparoskopická cystektómia – odstránenie cysty ( endometrióza, dermoid … )
 • laparoskopická ovarektómia – odstránenie celého vaječníka
 • laparoskopická sterilizácia  (hradí pacientka v plnej výške)
 • laparoskopická ventrosuspenzia – úprava polohy maternice
 • pošvové plastiky event. aj s implantátmi

Jednodňová chirurgia