Ambulancia Gynekologickej Urológie

Najčastejšie otázky (FAQ)

!!! UPOZORNENIE !!!

Ďalej uvedené odpovede sú len všeobecné, slúžia na zlepšenie zdravotného povedomia a vedomostí o zdraví ženy. Odpovede nie je ich možné použiť paušálne pre každú pacientku. Každý zdravotný problém je potrebné skonzultovať s lekárom. Táto stránka neslúži ako poradňa pre pacientky, ale radi Vám pomôžeme pri osobnej návšteve našej ambulancie. Z uvedených dôvodov nám  prosím neposielajte svoje otázky e-mailom. Autori si vyhradzujú právo na vylúčenie akejkoľvek zodpovednosti za následky vzniknuté riešením zdravotných problémov podľa nižšie uvedených odpovedí.

Prajete si zobraziť Najčastejšie otázky?

Najčastejšie otázky