Ambulancia Gynekologickej Urológie

Neplodnosť

Neplodnosť(sterilita) sa definuje ako neschopnosť páru dosiahnuť počatie alebo tehotenstvo po uplynutí jedného roka nechráneného styku. U žien vo veku nad 35 rokov sa však táto lehota skracuje na šesť mesiacov.

Výskyt neplodnosti je v závislosti od regiónov rôzny a závisí od mnohých faktorov. Veľakrát súvisí so sociálnymi faktormi (napr. podielom fajčiarov alebo konzumentov alkoholu v rodine), zdravotnými faktormi (napr. výskytom ochorení prenosných pohlavným stykom – napr. chlamýdie, mykoplazma, herpes alebo predchádzajúce umelé prerušenia tehotenstva) alebo s ekologickými podmienkami (napr. znečistením životného prostredia  WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) zistila, že vo svetovom priemere má jeden z desiatich párov ťažkosti s otehotnením. Napriek tomu však môže byť percento neplodných partnerstiev v rôznych regiónoch i oveľa vyššie. Svetová zdravotnícka organizácia je presvedčená, že 60 – 80 miliónov párov na svete je neplodných.

2-10 % párov nie je schopných počať dieťa prirodzeným spôsobom a ďalších 10-25% nie je schopných počať ďalšie dieťa. Odhaduje sa, že asi jeden zo šiestich párov hľadá pomoc pri dosiahnutí tehotenstva. Pomoc sa môže pohybovať v medziach základného poradenstva u lekára až po podstúpenie oplodnenia metódami asistovanej reprodukcie.

Príčiny neplodnosti u mužov a žien sú takmer v rovnakom pomere. Príčinou asi 30-40% z prípadov neplodnosti býva tzv. “ženský faktor”, takmer rovnaký index však vykazuje “mužský faktor”. Ostatné prípady, t.j. 10-20% z celkového počtu neplodných párov sa zvyčajne charakterizuje termínom “nevysvetliteľná neplodnosť “.

Hlavnými príčinami ženskej neplodnosti sú problémy mechanického charakteru, ako napr. poškodenie vajíčkovodov alebo nepravidelnosti ovulácie (uvoľňovania vajíčka z vaječníka). Ako poruchy priechodnosti označujeme prípady, kedy vajíčka narazia na prekážku, ktorá bráni, aby sa dostalo cez vajcovod do maternice. Hlavnou príčinou tejto poruchy sú teda poškodené vajcovody. Ako poruchy ovulácie (uvoľňovania vajíčka) sa označujú prípady, keď je ovulácia nepravidelná, s nepravidelným alebo chýbajúcim dozrievaním vajíčok. Existujú aj iné príčiny ženskej neplodnosti, napr. endometrióza, syndróm polycystických vaječníkov, imunologická neplodnosť a iné.

Medzi hlavné príčinami mužskej neplodnosti patria poruchy tvorby spermií, čo nepriaznivo ovplyvňuje ich kvalitu. Faktory ako koncentrácia, tvar a pohyblivosť sú určujúce pre kvalitu spermií. Každý z faktorov, vymykajúcich sa z akceptovanej normy, môže byť príčinou mužskej neplodnosti. Nízka koncentrácia spermií sa nazýva oligoazoospermia, nepravidelnosti tvaru označujeme ako teratozoospermia a nedostatočná pohyblivosť sa nazýva asthenozoospermia. Každý z týchto faktorov alebo ich kombinácia, môže spôsobovať neplodnosť.

Ďalšími z faktorov mužskej neplodnosti môžu byť anatomické a imunologické poruchy.

Ďalšími možnými príčinami sterility môžu byť sexuálne poruchy, t.j. neschopnosť  úplného pohlavného styku.

Existuje komplexný algoritmus diagnostiky a liečby neplodnosti, kde sa postupuje podľa zistených príčin. Liečba  závisí od príčiny sterility, môže byť jednoduchá (tabletky, injekcie, menšie chirurgické zákroky), alebo  komplexná (zákroky umelého oplodnenia a prenosu embrya) v špecializovaných  zdravotníckych zariadeniach.

Nebojte sa prísť so svojim problémom k lekárovi, ktorý Vám poradí ako spoločne postupovať pri riešení neplodnosti !

 

Neplodnosť