Ambulancia Gynekologickej Urológie

MUDr. Tomáš DANYS, PhD., MPH

– špecializácia v odbore gynekológia a pôrodníctvo – atestácia I. a II. stupňa
– subšpecializácia v odbore gynekologická urológiašpecializačná atestácia
– vedecko-akademický titul PhD. (philosophiae doctor)
MPH – master of public health – odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve
– certifikáty pre vykonávanie špecializovaných vyšetrení: ultrazvukové, kolposkopické, urodynamické
– člen redakčnej rady časopisu Praktická gynekologie (ISSN 1211-6645)
– viac ako 25 ročná prax (gynekologicko-pôrodnícka klinika, ambulancie – urogynekologická, pre rizikovú graviditu, závodná pri NsP, príjmová)
– absolvované zahraničné stáže – Sheffield (Anglicko), Groningen (Holandsko), Praha, Olomouc (ČR)
členstvo v organizáciách: SLK, SGPS SLS, ASL, Sekcia gynekologickej urológie SGPS
– držiteľ medaily Slovenskej lekárskej spoločnosti “Propter Merita”
publikácie v odborných gynekologických časopisoch
prezentácie na gynekologických konferenciách a odborných seminároch
– člen Revíznej komisie Výboru Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
– od roku 2011 vedecký sekretár Sekcie gynekologickej urológie SGPS SLS
   http://www.urogynekologia.sk/ – Vedecký sekretár
– účasť na celosvetových kongresoch ICS, IUGA, EUGA (Toronto, Lisabon, Glasgow, Budapešť)
člen odborného výkonu Inkofóra
   http://www.inkoforum.sk/ – Odborníci

MUDr. Juraj DANYS, CSc.

– špecializácia v odbore gynekológia a pôrodníctvo – atestácia I. a II. stupňa
– vedecko-akademický titul CSc. (kandidát vied)
– viac ako 40 ročná prax, z toho viac ako 10 rokov ako prednosta gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia so 120 lôžkami, uvedenie jedného z prvých ultrazvukových prístrojov v SR do praxe, uvedenie laparoskopických metód do gynekologickej operatívy, prvé monitorovanie oziev plodu v maternici pomocou CTG prístroja na južnom Slovensku
ambulantná prax – práca v ambulanciách pre sterilitu, pre rizikovú graviditu, v ambulancii gynekologickej endokrinológie
absolvované stáže – Amsterdam (Holandsko), Olomouc (ČR), Gyn.-por.klinika SZU Bratislava (SR)
členstvo v organizáciách: SLK, SGPS SLS, ASL
publikácie v odborných gynekologicko-pôrodníckych časopisoch
prezentácie na gynekologických kongresoch, konferenciách a odborných seminároch

PRÍĎTE NÁS NAVŠTÍVIŤ A DOZVIETE SA VIAC

O nás