Ambulancia Gynekologickej Urológie

MUDr. Tomáš DANYS, PhD., MPH

– špecializácia v odbore gynekológia a pôrodníctvo

atestácia I. a II. stupňa – subšpecializácia v odbore gynekologická urológia

špecializačná atestácia – vedecko-akademický titul PhD. (philosophiae doctor)

MPH – master of public health – odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve

– certifikáty pre vykonávanie špecializovaných vyšetrení: ultrazvukové, kolposkopické, urodynamické

– člen redakčnej rady časopisu Praktická gynekologie (ISSN 1211-6645)

– viac ako 25 ročná prax (gynekologicko-pôrodnícka klinika, ambulancie

– urogynekologická, pre rizikovú graviditu, závodná pri NsP, príjmová)

– absolvované zahraničné stáže – Sheffield (Anglicko), Groningen (Holandsko), Praha, Olomouc (ČR)

členstvo v organizáciách: SLK, SGPS SLS, ASL, Sekcia gynekologickej urológie SGPS – držiteľ medaily Slovenskej lekárskej spoločnosti “Propter Merita”

publikácie v odborných gynekologických časopisoch

prezentácie na gynekologických konferenciách a odborných seminároch

– člen Revíznej komisie Výboru Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti

– od roku 2011 vedecký sekretár Sekcie gynekologickej urológie SGPS SLS    http://www.urogynekologia.sk/ – Vedecký sekretár

– účasť na celosvetových kongresoch ICS, IUGA, EUGA (Toronto, Lisabon, Glasgow, Budapešť)

člen odborného výboru Inkofóra https://www.inkoforum.sk/onas/

MUDr. Juraj DANYS, CSc.

– špecializácia v odbore gynekológia a pôrodníctvo – atestácia I. a II. stupňa
– vedecko-akademický titul CSc. (kandidát vied)
– viac ako 40 ročná prax, z toho viac ako 10 rokov ako prednosta gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia so 120 lôžkami, uvedenie jedného z prvých ultrazvukových prístrojov v SR do praxe, uvedenie laparoskopických metód do gynekologickej operatívy, prvé monitorovanie oziev plodu v maternici pomocou CTG prístroja na južnom Slovensku
ambulantná prax – práca v ambulanciách pre sterilitu, pre rizikovú graviditu, v ambulancii gynekologickej endokrinológie
absolvované stáže – Amsterdam (Holandsko), Olomouc (ČR), Gyn.-por.klinika SZU Bratislava (SR)
členstvo v organizáciách: SLK, SGPS SLS, ASL
publikácie v odborných gynekologicko-pôrodníckych časopisoch
prezentácie na gynekologických kongresoch, konferenciách a odborných seminároch

Neštátne zdravotnícke zariadenie

Gynekologická a pôrodnícka ambulancia  (odbor gynekológia a pôrodníctvo)Ambulancia gynekologickej urológie (odbor gynekologická urológia)

GYNDANYS s.r.o.

IČO: 35912545

MUDr. Tomáš Danys, PhD., MPH

odborný zástupca a konateľ s.r.o.

tel.: 0356404444

e-mail: gyndanys@gmail.com

O nás