Ambulancia Gynekologickej Urológie

VAKCÍNA PROTI RAKOVINE KRČKA MATERNICE

Rakovina krčka maternice je v Európe druhou najčastejšou príčinou úmrtia na rakovinu (na prvom mieste  sú zhubné nádory prsníka) u žien vo veku 18 až 44 rokov.  Nádorové ochorenie stále častejšie postihuje ženy vo veku do 35 rokov. Na Slovensku postihuje rakovina krčka maternice ročne okolo  600 žien, z ktorých približne  200 na ochorenie zomrie. Pôvodcom je ľudský papilomavírus – HPV, ktorý sa najčastejšie prenáša pohlavným stykom.

Viac ako polovica sexuálne aktívnych žien je počas života vystavená minimálne jednému typu HPV. Celkovo existuje vyše 100 druhov papilomavírusov, pričom len niektoré typy sa spájajú s rakovinou krčku maternice.

Očkovacia látka (9-valentná proti ľudskému papilomavírusu) je určená pre deti a dospievajúcich vo veku od 9 rokov a dospelých. Podáva sa na ochranu pred ochoreniami spôsobenými ľudským papilomavírusom (HPV) typu 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 a 58. Tieto ochorenia zahŕňajú prekancerózne poruchy a rakovinu ženských pohlavných orgánov (krčka maternice, vonkajších pohlavných orgánov a vagíny), prekancerózne poruchy a rakovinu konečníka a genitálne bradavice u chlapcov a mužov a u dievčat a žien. Očkovacia látka chráni pred typmi HPV, ktoré spôsobujú väčšinu prípadov týchto ochorení. Tento liek je určený na to, aby zabránil vzniku týchto ochorení. Očkovacia látka sa nepoužíva na liečbu ochorení súvisiacich s HPV.

Očkovacia látka nemá žiadny účinok u jedincov, ktorí už majú pretrvávajúcu infekciu alebo ochorenie súvisiace s ktorýmkoľvek typom HPV v očkovacej látke. Jedincov, ktorí už sú infikovaní (nakazení) jedným alebo viacerými vakcínovými typmi HPV, však môže táto očkovacia látka stále chrániť pred ochoreniami súvisiacimi s inými typmi HPV obsiahnutými v očkovacej látke. Očkovacia látka nemôže spôsobiť ochorenia súvisiace s HPV.

Očkovanie je rozdelené do troch dávok, prvú dávku možno podať kedykoľvek, druhá dávka nasleduje 2. mesiace po prvej, tretia 4. mesiace po druhej. Vakcína sa aplikuje výhradne ako injekcia do svalu ramena, iná forma očkovanie nie je možná. Zaočkovaná môže byť aj dojčiaca žena, aj pacientka so zníženou imunitnou odpoveďou organizmu (avšak u nej je možná znížená účinnosť očkovania). Neočkujú sa tehotné ženy, napriek tomu, že zatiaľ neboli zistené žiadne nežiadúce účinky na plod. Doteraz vo svete nebol zistený žiadny závažný vedľajší účinok po očkovaní.

Očkovanie nie je náhradou

rutinného skríningu krčka maternice, t.j. nie je náhradou preventívnej gynekologickej prehliadky

Aj po podaní vakcíny  musia byť ženy pravidelne sledované na gynekologických preventívnych vyšetreniach tak ako doposiaľ.

 

Očkovanie