Ambulancia Gynekologickej Urológie

Ordinačné hodiny

Pondelok

7:00 – 14:00 hod.

Utorok

7:00 – 14:00 hod.

Streda

7:00 – 14:00 hod.

Štvrtok

7:00 – 14:00 hod.

Piatok

 

7:00 – 9:00 hod.

9:00 – 14:00 hod.

 

len súrne prípady

Ambulancia gynekologickej urológie

Ord.Hodiny

V záujme skrátenia čakacej doby na vyšetrenie je potrebné sa vopred telefonicky objednať (tel. č. 035 640 44 44).

Zmluvné zdravotné poisťovne:

Všetky zdravotné poisťovne v SR:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (25)
http://www.vszp.sk/  
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. (24)
http://www.dovera.sk/  
Union zdravotná poisťovňa, a.s. (27)
http://www.union.sk/  
Zdravotné poisťovne v krajinách EÚ individuálne podľa zmluvy.
Vyšetrujeme aj pacientky bez zdravotného poistenia na priamu platbu podľa aktuálne platného cenníka.