Ambulancia Gynekologickej Urológie

Zoznam poskytovaných výkonov:

Gynekologická ambulancia

Vyšetrenia:

– odbery krvi na vyšetrenia: hematologické, biochemické, genetické, onkomarkery, glukózotolerančný test, krvná skupina, Rh faktor, Rh protilátky, pohlavné ochorenia (vrátane HIV), ochorenia prenosné pohlavným stykom

– odbery krvi na vyšetrenia u tehotných žien, integrovaný skríning

– odber krvi tehotnej ženy na genetické vyšetrenie plodu

– odbery moču na vyšetrenia: biochemické, sediment, kultivačné, cytologické

– kultivačné vyšetrenie z pošvy (všeob., kvasinky, Tricho, Chlamýdie, Mykoplazmy, Ureaplazmy)

– HR HPV

– kultivačné vyšetrenie z uretry

– onkocytologický ster z krčku maternice (konvenčný, liquid based cytológia)

– meranie základných parametrov: tlak krvi, pulzová frekvencia, telesná teplota, hmotnosť, výška

– meranie základných parametrov u tehotných: meranie: vonkajšie rozmery panvy, vzdialenosť symfýza-fundus, tlak krvi, hmotnostný prírastok

– odber anamnézy

– vyšetrenie: základné fyzikálne, palpačné (malá panva, brucho, prsníky)

– gynekologické vyšetrenie v pákach vrátane posúdenia stavu panvového dna (POP-Q)

– kolposkopia (natívna, rozšírená)

– meranie pH pošvy

– natívny preparát – MOP

– ultrazvukové vyšetrenie gynekologické: genitál, orgány malej panvy, folikulometria

– ultrazvukové vyšetrenie v tehotnosti: gestačný vek, výpočet termínu pôrodu, morfológia plodu, poloha plodu a placenty, odhad množstva plodovej vody, výpočet odhadu hmotnosti plodu (EFW), pohlavie plodu

– ultrazvukové vyšetrenie prietoku krvi v pupočníku a cievach plodu (Doppler)

– cervikometria

– usmernenie antikoncepcie

Lekárske výkony

– predpis liečby a poučenie pacientky

– odoslanie pacientky na hospitalizáciu a poučenie pacientky

– vypísanie tehotenskej knižky, sledovanie stavu pacientky v tehotnosti a poučenie

– zavedenie (odstránenie) vnútromaternicového  telieska

– zavedenie (odstránenie) podkožného implantátu

– odobratie vzorky buniek alebo tkaniva z krčku maternice

– lokálne ošetrenie pri zápaloch vonkajších rodidiel a pošvy

– vybratie stehov po operačnom výkone

 

Gynekologická urológia (urogynekológia)

– vyplnenie dotazníkov

– mikčný denník

– test váženia vložiek

– perineálne a introitálne ultrazvukové vyšetrenie, posúdenie uhlových pomerov uretry a močového mechúra

– 3D ultrazvuk panvového dna

– špeciálne urodynamické vyšetrenie: cystometria, profilometria kľudová a stresová, uroflowmetria, meranie postmikčného rezidua

– elektrostimulácia svalov panvového dna

– zhodnotenie stavu s návrhom liečby,  predpis liečby, správa pre odosielajúceho lekára, poučenie pacientky

– odoslanie pacientky na operačné riešenie

– predpis pomôcok pre inkontinentné (vložky, plienky, plienkové nohavičky)

Poskytované výkony