Ambulancia Gynekologickej Urológie

Preventívna Prehliadka

Preventívna gynekologická prehliadka je komplexné gynekologické vyšetrenie zamerané na vyhľadávanie a včasnú diagnostiku organických a funkčných porúch ženských pohlavných orgánov. Súčasťou prehliadky je dôkladná anamnéza a odborné poradenstvo a poučenie o zvýšenom riziku malignít v súvislosti s pozitívnou rodinnou anamnézou a prítomnosťou rizikových faktorov u ženy.

Preventívna prehliadka ženy sa vykonáva od 18 rokov veku alebo od prvého tehotenstva jeden krát  za rok

Preventívna gynekologická prehliadka zahŕňa:

– anamnézu

– poradenstvo a poučenie

– kompletné gynekologické vyšetrenie

– ultrasonografiu genitálu

– ultrasonografiu prsníkov (jeden krát za dva roky)

– RTG mamografiu v intervaloch a vekovom rozmedzí stanovených skríningom

– tumor marker Ca 125 u žien s dokázanou mutáciou BRCA 1 génu  raz za 6 mesiacov od  veku 30 rokov

– skríning rakoviny krčka maternice a prsníka – viď nižšie

– upozornenie: „odber krvi na hematologické, hemokoagulačné a biochemické vyšetrenie“ nie je súčasťou preventívnej gynekologickej prehliadky

  

Skríning rakoviny krčka maternice  (podľa Z.z. č.661/2007)

– skríning rakoviny krčka maternice a prsníka je zameraný na aktívne a organizované vyhľadávanie rakoviny krčka  maternice a prsníka

– odber cytológie vykonáva gynekológ, vyhodnocovaný je v certifikovanom cytologickom laboratóriu

– skríningu rakoviny krčka maternice podliehajú ženy vo veku od 23 do 64 rokov

– opakovanie vyšetrenia: skríning rakoviny krčka maternice: prvé dva odbery cytológie v ročnom intervale. V prípade negativity týchto dvoch cytologických výsledkov pokračovať v 3 ročnom intervale do veku 64 rokov. Uvedená periodicita platí aj pre poistenkyňu, u ktorej sa začal skríning neskôr ako v 23. roku života. Skríning sa vo veku 64 rokov ukončí, ak budú posledné 3 cytologické nálezy negatívne.

– skríningu rakoviny prsníka podliehajú ženy vo veku od 40 do 69 rokov s opakovaním každé 2 roky

Preventívna prehliadka