Ambulancia Gynekologickej Urológie

Trisomy Test

TRISOMY test je neinvazívne skríningové vyšetrenie z krvi matky, ktoré dokáže s veľkou presnosťou vylúčiť prítomnosť častých chromozómových porúch plodu.

V krvi matky koluje už v skorom  štádiu tehotenstva DNA plodu. Pomocou špeciálneho vyšetrenia v laboratóriách je možné DNA plodu izolovať, analyzovať a identifikovať prípadný výskyt chromozómových  porúch plodu. V prípade záujmu test určí aj pohlavie plodu.

TRISOMY test odhalí možné falošne pozitívne výsledky biochemického prenatálneho skríningu.

TRISOMY test  sa vykonáva  už  od 10. týždňa tehotenstva. Na vyšetrenie je potrebných 10 ml krvi, ktorú tehotnej žene odoberie v ambulancii zdravotná sestra. Po odbere je vzorka odoslaná do laboratória, kde sa spracuje a pripraví na analýzu. Výsledok vyšetrenia odošle laboratórium lekárovi spravidla už do 5-7 pracovných dní. Výsledok testu interpretuje pacientke jej ošetrujúci lekár (gynekológ).  Pre matku ani dieťa vyšetrenie nepredstavuje žiadne riziko.

V porovnaní s klasickými skríningovými metódami dosahuje vyššiu senzitivitu a špecificitu detekcie sledovaných porúch, teda vykazuje výrazne menej falošne pozitívnych výsledkov.

Trisomy test je určený pre každú tehotnú ženu už od ukončeného 10. týždňa tehotenstva, ktorá:

  • chce vedieť čo najviac o zdraví svojho plodu;
  • chce spoľahlivo vylúčiť prípadnú prítomnosť chromozómovej poruchy u plodu;
  • otehotnela po umelom oplodnení;
  • mala pozitívny výsledok biochemického skríningu, prípadne ultrazvukového vyšetrenia a je potrebné potvrdiť ho ďalším vyšetrením (amniocentézou);
  • mala v minulosti plod s preukázanou chromozómovou poruchou;
  • u niektorého z rodičov bola diagnostikovaná tzv. Robertsonova translokácia (zvýšené riziko trizómie 13 alebo 21 plodu);
  • prekonala opakované spontánne potraty.

Vyšetrenie:

  • je možné využiť u tehotenstiev s použitím techník asistovanej reprodukcie vrátane prípadov s darovanými gamétami (vajíčko u ženy, spermia u muža),
  • nie je možné využiť pri viacplodových tehotenstvách.

Predtým, ako sa rozhodnete podstúpiť akékoľvek neinvazívne prenatálne testovanie, poraďte sa so svojím gynekológom alebo špecialistom v odbore klinická genetika a nechajte si podrobne vysvetliť účel, výhody a prípadné riziká, ako i alternatívne možnosti TRISOMY testu. Nezabudnite svojho lekára detailne informovať o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa vášho zdravotného stavu, ktoré by mohli ovplyvniť výber najvhodnejšieho postupu zdravotnej starostlivosti.

Vyšetrenie nie je hradené zo zdravotného poistenia, hradí si ho pacientka sama priamo v našej ambulancii.

Viac informácií: www.trisomytest.sk

OBJEDNAJTE SA NA VYŠETRENIE: ✉ gyndanys@gmail.com alebo

Trisomy Test