Ambulancia Gynekologickej Urológie

VYŠETRENIE KRČKA MATERNICE: “Liquid-Based” Cytológia

Odber z povrchu krčka maternice robí gynekológ rovnakým spôsobom ako doteraz, ale pri “Liquid-Based” Cytológii sú odobraté bunky vymývané do nádobky so špeciálnym roztokom (Liquid=roztok). Ten zabezpečí ich konzerváciu, rovnomerné rozptýlenie a oddelenie od nečistôt a nežiadúcich prímesí. V laboratóriu je spracovaný preparát, v ktorom sú skúmané bunky usporiadané v jedinej tenkej vrstve, bez výskytu zhlukov a prímesí. Mikroskopický obraz je prehľadný a ľahko čitateľný, posúdenie je jednoznačnejšie a presnejšie. “Liquid-Based” Cytológia (tenkovrstvová) cytológia poskytuje presnejšie výsledky ako doteraz používané bežné testy.

MIKROSKOPICKÝ OBRAZ ODOBRATÝCH BUNIEK

Bežná cytológia

Bunky môžu byť navzájom prekryté krvou alebo hlienom, čím je ich posúdenie v laboratóriu značne sťažené.

“Liquid-Based” Cytológia

“Liquid-Based” Cytológia poskytuje jasný a čistý obraz buniek,  a tým aj presnejšiu interpretáciu výsledku.

“Liquid-Based” Cytológia zaručuje: Viac istoty, vyššiu presnosť cytologického vyšetrenia

Vďaka prehľadnému obrazu vyšetrovaných buniek v mikroskope je dosahované 2 až 4 násobné zvýšenie záchytu zmenených buniek. Táto metóda zaručuje extrémne nízky výskyt vzoriek nevhodných na vyšetrenie pre nečitateľnosť (prekrytie buniek), alebo pre nízky podiel buniek vhodných na vyšetrenie, keď je nutné odber i vyšetrenie opakovať. Z odobratej vzorky je možné vyšetriť aj iné ochorenia, napríklad HPV (Human papilloma virus) a Herpes simplex virus.

Vyšetrenie Krčka Maternice