Ambulancia Gynekologickej Urológie

Zdravotná Starostlivosť

Gynekológia a pôrodníctvo sa ako medicínsky odbor zaoberá komplexnou starostlivosťou o ženu vrátane tehotenstva.
Náplň gynekologickej starostlivosti v gynekologickej ambulancii:
– diagnostika a liečba výtokov, zápalov, bolestí panvového dna
– diagnostika a liečba nepravidelností menštruačného cyklu, krvácania
– ultrazvukové vyšetrenie vaginálnou aj abdominálnou (brušnou) sondou
– preventívne prehliadky žien (vrátané odberu onkocytologického steru, na želanie pacientky aj liquid based cytology)
– antikoncepcia – ordinácia všetkých druhov antikoncepcie a následné sledovanie pacientky, usmernenie antikoncepcie (antikoncepčné tabletky – kombinovaná perorálna antikoncepcia, krúžok, antikoncepčné náplaste, vnútromaternicové teliesko)
– diagnostika tehotnosti a starostlivosť o tehotné ženy
– ultrazvukové vyšetrenie plodu (klasický 2D ultrazvuk, na želanie pacientky 3D/4D ultrazvuk priamo v našej ambulancii)
– zabezpečenie špecializovaných vyšetrení (špeciálne ultrazvukové vyšetrenie, odber plodovej vody a pod.)
– príprava na účasť partnera pri pôrode a pôrod v epidurálnej analgézii
– príprava a vyšetrenie pred interrupciou
– príprava a vyšetrenie pred sterilizáciou
– vyšetrenie a liečba neplodnosti (sterility)
– príprava a odosielanie pacientky na mimotelové oplodnenie do centra pre liečbu neplodnosti
– zabezpečenie röntgenového a ultrazvukového vyšetrenia prsníkov
– diagnostika a liečba klimakterických a postklimakterických ťažkostí
– manažment hormonálnej substitučnej liečby
– manažment kúpeľnej liečby
Gynekologická urológia (urogynekológia) rieši ťažkosti s močením, resp. únikom moču u žien (miesto výkonu: Ambulancia gynekologickej urológie)
– diagnostika a liečba inkontinencie moču a defektov panvového dna u žien
– diagnostika a liečba zápalov močových ciest
– základne a špeciálne vyšetrenia (urodynamika, ultrazvukové vyšetrenie panvového dna) pri úniku moču s následným zabezpečením liečby na špecializovanom pracovisku (najmodernejšie operačné postupy: suburetrálna páska (TOT, TVT-O), „sieťka“ – mesh)
– konzervatívna liečba úniku moču – tabletková, cvičenie svalov panvového dna, elektrostimulácia svalov panvového dna

Zdravotná starostlivosť